Proboszcz parafii
ks. Krzysztof Kowal
 data święceń: 15.06.1991 r. - ustanowiony: 01.08.2016 r.
 
Wikariusz
ks. Rafał Dresler
data święceń: 20.05.2017 r. - ustanowiony: 26.08.2017 r.
 1989-05-28
 
Pomoc duszpasterska
ks. Wojciech Ebel
data święceń: 28.05.1989 - ustanowiony: 1.03.2019