016. Judasz - cz.2 - Co masz czynić, czyń prędzej - fragment książki "Panie, Ty wszystko wiesz" ks. Piotra Kieniewicza. Czyta autor.

Pozostałe fragmenty

książki "Panie, Ty wszystko wiesz" ks. Piotra Kieniewicza